TC Sultanbeyli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

TAKİBE AL FAVORİLERE EKLE
20,192 ZİYARETÇİ
 • KURUM / FİRMA: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
 • ADRES: Abdurrahmangazi Mh. Emir Cd No: 4
    SULTANBEYLİ / İSTANBUL
 • TELEFON: 0216 398 52 10
 • FAKS: 0216 496 16 31
 • GSM: 0216 398 76 66
 • E-POSTA: istanbul.sultanbeyli@sydv.org.tr
 • WEB SİTESİ: www.sultanbeyli.gov.tr
 • SOSYAL MEDYA:
AÇILIŞ - KAPANIŞ 08:00 - 17:00
QR KODU
FİRMAYA E-POSTA GÖNDER
3+7 = ?

VİDEOLAR

Hiç video eklenmemiş.

ADRES VE HARİTA BİLGİSİ

Abdurrahmangazi Mh. Emir Cd No: 4

KAMPANYALAR / İLANLAR

Hiç ilan eklenmemiş.

KURULUŞ HAKKINDA

Vakfın Görev Tanımı ve Verilen Hizmetler
Vakfımız, 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nun amacına uygun çalışmalar yapmak ve ihtiyaç sahibi kimselere yardımda bulunmak amacıyla kurulmuştur.
.
3294 Sayılı Kanun’un ikinci maddesine göre, “Fakrü zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan, kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almayan vatandaşlar ile geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim ve öğretim imkânı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek, üretken duruma geçirilebilecek kişiler” bu kanunun kapsamı içindedir.(Ek fıkra: 30/5/1997-KHK-572/17 md.; Değişik ikinci fıkra: 17/4/2008-5754/77 md.) Ancak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde sayılan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin 5510 sayılı Kanun gereği ödedikleri katılım payları bu Kanun kapsamındadır. Ancak yıl içinde ödenen tutarlar, takip eden yılda Hazine tarafından Fona geri ödenir. (Ek fıkra: 4/7/2012-6353/17 md.) Ayrıca, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmakla veya bu kuruluşlarca aylık veya gelir bağlanmış olmakla birlikte, Fon Kurulunca belirlenecek ölçütlere göre; hane içindeki kişi başına düşen geliri, onaltı yaşından büyükler için belirlenen aylık net asgari ücretin 1/3’ünden az olan kişilerden fakir ve muhtaç durumda bulunanlar da bu Kanun kapsamındadır. (3) (Ek fıkra: 4/7/2012-6353/17 md.) Her türlü acil durum ve afetten zarar görenler ve şehit yakınları ile gaziler ise, Fon Kurulu ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenecek kriter ve süreler çerçevesinde bu Kanun ile sağlanacak haklardan yararlandırılır.
.
Vakfımızın karar organı Mütevelli Heyetidir. Mütevelli Heyeti, İlçe Kaymakamı Başkanlığında, İlçe Belediye Başkanı, İlçe Malmüdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Sağlık Müdürü, İlçe Tarım ve Orman Müdürü, İlçe Müftüsü, 2 Mahalle Muhtarı, 1 Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcisi ve 2 hayırsever vatandaştan oluşur.
.
Vakfımıza yapılan müracaatlar, periyodik aralıklarla toplanılan Mütevelli Heyeti toplantılarında, yapılan inceleme ve araştırma sonucu değerlendirilmekte olup, verilen kararlar oy birliği veya oy çokluğu ile alınmaktadır. Mevcut olan yardım programları ile vatandaşlarımız desteklenmektedir. Bu yardım programlarının yanında proje uygulamaları ile de vatandaşlarımızın gelir elde etmeleri sağlanmaktadır.
.
Vakfımız Tarafından Uygulanan Sosyal Yardım Programları:

 • Nakdi Yardımlar
 • Ayni Yardımlar
 • Eğitim Yardımları
 • Engelli Aylığı
 • Engelli Yakını Aylığı
 • Yaşlı Aylığı
 • Yakacak (Kömür) Yardımları
 • Özel Amaçlı (Yangın,Sel vs.) Yardımlar
 • Şartlı Nakit Transferi Sağlık Destekleri
 • Şartlı Nakit Transferi Eğitim Destekleri
 • Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yardım
 • Öksüz Yetim Yardımı
 • Muhtaç Asker Ailesi Yardımı
 • Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı
 • Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardımı
 • Kronik Hastalık Yardımı
 • Kronik Hastalara Elektrik Tüketim Desteği

.
Vakfımızca, 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nun 2. maddesinde belirtilen “geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim ve öğrenim imkânı sağlanması halinde topluma faydalı hale gelebilecek, üretken duruma geçebilecek kişilere” yönelik proje destekleri de verilmektedir.
.
Vakıf Müdürlüğünün Görevleri
Vakıf Başkanı olan Kaymakama karşı sorumlu olarak mevzuat ve Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü düzenlemeleri çerçevesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının faaliyetlerini yürütür ve koordine eder.
.
Vakfın Hizmet Alanına Yönelik Görevler:
1- Mütevelli Heyeti gündemini hazırlamak veya hazırlatmak, sekretarya görevini planlamak ve uygulamak,
2- Yardım taleplerinin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile ilgili iş ve işlemleri planlamak, organize etmek.
3- Belirli zaman aralıklarında yapılacak incelemelere göre, durumu değişen hanelerin incelenmesini sağlamak.
4- Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisinin görev alanında olan sosyal inceleme kapsamındaki hane ve çevre incelemelerinin takibini ve denetimini yapmak.
5- Yardım dağıtımının organizasyonunu yapmak ve nezaret etmek.
6- Vatandaşların istek ve şikâyetleri ile ilgili karşılıklı görüşmeleri gizlilik ilkesine uygun olarak yapmak ve gereği halinde vakıf başkanına raporlamak,
7- Vakıfla ilgili kanun, yönetmelik, genelge, genel yazı gibi düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmak ve ilgililere bilgi vermek,
8- Genel Sağlık Sigortası kapsamında gelir testi işlemlerinin ilgili mevzuatta belirtilen şekilde ve süre sınırları içerisinde sonuçlandırılarak SGK’ya bildirilmesini sağlamak.
.
Vakfın Muhasebesi ve Mali Yükümlülüklerine Yönelik Görevler:
1- Vakıf Muhasebesinin ilgili mevzuata uygun ve düzenli bir şekilde tutulmasını ve muhafazasını sağlamak,
2- Vakıfta muhasebeci bulunmaması durumunda ilgili görevi yapmak ya da yaptırmak,
3- Vakfın vergi ve yasal yükümlülüklerine ilişkin tahakkuk ve ödeme işlemlerini yaptırmak ve takip etmek,
4- Resmi kurum/kuruluşlara verilmesi gereken her türlü beyanname, bildirge ve diğer mali tabloları tam ve doğru olarak düzenlenmesini, yasal süresi içinde ilgili yerlere verilmesini sağlamak ve takip etmek,
5- Vakfın aylık mali durumunu gösteren raporu Mütevelli Heyetine sunmak.
.
Vakfın Genel İdaresine Yönelik Görevler:
1- Vakıf personelinin çalışmalarını takip ederek uyum içinde ve verimli olarak görevlerini yapabilmeleri için aralarında iş bölümü yapmak, hizmet içi eğitimlerini sağlamak ve gerekli tedbirleri almak,
2- Personelin izin işlerini planlamak ve Vakıf Başkanının onayına sunmak,
3- Personelin özlük dosyalarını tutmak ve işlemlerini takip etmek,
4- Vakfın ihtiyacı olan malzemenin mevzuata uygun olarak satın alınması, kaydının tutulması ve en verimli bir şekilde kullanılması ile ilgili faaliyetlerde bulunmak,
5- Vakıf başkanı tarafından verilen vakfın hizmet alanı ile ilgili benzeri işleri yapmak.

.


Sultanbeyli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

ÜRÜNLERİMİZ / HİZMETLERİMİZ

Hiç ürün eklenmemiş.

FİRMA HAKKINDA YORUM YAP

FİRMA HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR

 • Salih Atabay 24 Temmuz 2021 12:57 CEVAPLA

  Salih Atabay 2018 den buyana 3 kes ameliyat oldum en 2021 22 martta ameliyat oldum hala da çalışmıyorum 4 çöçuğum var 6 nüfusum kiradayım 1050 tele ödüyorum ben inşaat cıyım
  Ağır işte çalışamıyorum dikişlerim açılıyor pandemir destek de vermediler her hangi bir yardım bekliyorum

 • Anıl Dervişoglu 6 Mayıs 2021 16:49 CEVAPLA

  Herkesin pandemide 2 ve 3. Fazdan yararlanmasina rağmen ben neden süreç devam ediyorda kaldım anlamıyorum tek maaşla geçinmeye çalışıyoruz lutfen incelemelerinizi hızlandirin. Olumsuzsada yararlanamayacağimi ve nedenini bilmek isterim saygilar

 • Kenan caygan 7 Nisan 2021 19:10 CEVAPLA

  Saygı değer Sultanbeyli sosyal yardımlaşma dernek başkanına bir Sultanbeyli vatandaşı olorak ve ikibin iki yılından buyana ak partili olarak soruyorum beş çocuk babası olarak herkez gibi Ciner destek yardımına baş vurdum ve olumsuz cevap aldım yardım almak hak kazanmak için dayrelerim tırların arsalarim yada dernekte dayımın olmasımi gerekiyor saygilarimla

FİRMA ETİKETLERİ