Sulanbeyli İBB Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu Kantin Kiralama İhale İlanı

1,344 ZİYARETÇİ
  • İLAN TARİHİ: 14 Aralık 2017 14:22
  • İLAN TÜRÜ: Kiralama
  •  

Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 14.12.2017 tarihli İBB Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü’ne ait kantin kiralama ihale ilanı.

.

Sultanbeyli İlçesi İBB ORHANGAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ kantin kiralama işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/d ve 51/g maddeleri gereğince ”Açık Arttırma – Pazarlık Usulü” ile ihale edilecektir.
.
1) İDARENİN
a) Adresi: Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
b) Telefon ve Faks No: 0216 398 88 01 / 02, Faks: 0216 419 20 07
c) Elektronik posta adresi(varsa): www.sultanbeyli 34@meb.gov.tr
.
2) İHALE KONUSU İŞİN
a) Niteliği: KANTİN KİRALAMA İŞİ
b) Yapılacağı Yer: Orhangazi Mah. Alparslan Cad. Esra Sk.No:3 Sultanbeyli/İstanbul
c) İşin Başlama Tarihi: Sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren
d) İşin Süresi: Sözleşmenin feshini gerektiren nedenler yoksa 5(beş) yıl
e) Aylık Muhammen Bedeli: 350,00 TL
f) Öğrenci Mevcudu: 460
g) Adresi: Orhangazi Mah. Alparslan Cad. Esra Sk.No:3 Sultanbeyli/İstanbul
.
DEMİRBAŞ BEDELİ: 9.560,00 TL
.
3) İHALENİN
a) Yapılacağı yer: Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati: 15.12.2017- Saat 14.30
.
4) İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde Uygulanacak kriterler:
4-1 İkametgâh senedi. ( 6 aydan eski olmamak.)
4-2 Nüfus cüzdan fotokopisi.
4-3 Sabıka kaydı. ( 6 aydan eski olmamak.)
4-4 İhaleye katılabilmek için kantin işletmeciliği belgesi (Ustalık Belgesi iş yeri açma belgesi Kalfalık Belgesi veya Kurs Bitirme Belgesi)
4-5 Başka bir kantin çalıştırmadığına dair yazı.(İlgili Esnaf Odasından alınacaktır.)
4-6 İhalesi yapılan okulun servis taşımacılığını yapmadığına dair yazı. (Okul müdürlüğünden Alınacaktır.)
4-7 Geçici teminat hesap belgesi
4-8 Şartname alındı hesap belgesi
4-9.1 Geçici teminat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün TC Ziraat Bankası Sultanbeyli Şubesi–5017 nolu hesabına, tespit edilen yıllık Muamman bedelinin(Muamman bedel x 9 ay) % 30 ‘ na tekâmül eden (945,00 TL) bedelin geçici teminat olarak yatırdığına dair hesap belgesi.
4-9.2 Kantin İhalesine katılacaklar (varsa) kantin sabit tesis ücretini eski müstecire ödeyeceğine dair taahhütname verecektir.
.
5) İHALEYE KATILACAK KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR :
5.1 T.C. Vatandaşı olmak
5.2 Yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak (Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla kasıt ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, Hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya Şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından yoksun bırakılanlar ihaleye katılamazlar)
5.3 Başka bir kantin işletiyor olmamak (Kantinciler Esnaf Odasından alınacaktır)
5.4 Gerçek kişi olmak (Vakıf veya Tüzel kişi olmamak)
5.5 Kantin İşletmeciliği Meslek Yeterlilik Belgesi (Kantin işletmeciliği meslek dalı, 3308 sayılı Kanun kapsamına alındığından, Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 17. maddesini 4. fıkrası gereğince katılımcılardan öncelikle kantin işletmeciliği ustalık belgesi, yoksa sırası ile kalfalık ve bunların bulunmaması durumunda kurs bitirme belgesine sahip olması şartı aranır.)
5.6 İhaleye vekâletle girilemez
5.7 61 yaşından gün almamış olmak
.
6) İhaleye katılmak isteyen gerçek kişi müstecirler 4.maddede yer alan belgeleri hazırlayarak 15.12.2017- Saat 14.00’a kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne (ihale komisyonuna) teslim edeceklerdir.
.
İŞ BU İHALE İLANI
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün http://istanbul.meb.gov.tr adresinde, Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü http://sultanbeyli.meb.gv.tr adresinde ve Hükümet Konağı ve ilgili okulun ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.
.
Not: Şartname 50.00 TL karşılığında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden temin edilebilir.