Fen İşleri Müdürlüğü İşçilik Hizmeti Alımı İhale İlanı

768 ZİYARETÇİ
  • İLAN TARİHİ: 8 Kasım 2017 16:39
  • İLAN TÜRÜ: Personel
  •  

2018-2019 YILLARI İŞÇİLİK HİZMETİ ALINMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Fen İşleri Müdürlüğü İhale Hizmetleri Şefliği Battal Gazi Mah. Kubbe Caddesi No:4 Sultanbeyli / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

.

İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

.

Sultanbeyli Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’nün 08.11.2017 tarih ve 2017/555742 ihale kayıt numaralı İşçilik Hizmetleri Alımı (21 ay boyunca 96 adet personel çalıştırılması işi) ihale ilan metni ve detayları için tıklayınız…